• Tank/Vessel/Hopper counting
  • Химийн хий, элдэв тарилга зэргийг хадгалсан бүнкер, ёнгос, мөн хөлөг онгоцны контенер зэрэгтэй орчинд хэргэлнэ.