• WTM-300
 • Өндөр үзүүлэлттэй жин дамжуулагч
 • WTM-300 нь өндөр хурд ба хуваалтын A/D гүйцэтгэлээр дамжуулан баталгаат нарийвчлалтай жэмжилтийг хийх боломжтой. Мөн
 • • Уян хатан DIN rail суулгаж болохоор бүтэцтэй
  • 7-Segment 6оронтой LED дэлгэц (үсэгний өндөр: 8mm)
  • Терминал блок порттой
  • Энгийн дижитал шүүлтүүр тохиргоо
 • EXP-1000
 • Дэлбэрэлтээс хамгаалалттай жин
 • Дэлбэрэлтний хамгаалалттай EXP-1000 нь тэсрэх аюултай түүхий эд материалд үнэн зөв хэмжилт хийж, хэмжилтийн мэдээллийг хянан зохицуулах системийг бий болгоно.
 • • Үнэн зөв хэмжих үүднээс дэлбэрэлтэнд тэсвэртэй
  • Ажлын дараалалыг дэлгэцээр дамжуулан хянах чадвартай
  • Түүхий эд материалыг тус бүрээр оруулж, дамжуулж болно
  • Хэрэглэхэд хялбар цэнэглэдэг Li-Ion батерэй