• CLIS Series
  • Кас логистик хяналтын систем
  • Бараа оролт, бараа гаралтын үед, мөн үйлдвэрлэлийн логистик менежментийн системийг үр ашигтай, найдвартай байлгаж үнэ цэнийг хэрэгжүүлэх явдал бол энэхүү бүтээгдэхүүний зорилго юм.
  • • CLIS-200
    • CLIS-500