Үйлдвэрлэлийн жин
  • Үйлдвэрлэлийн жин
  • Аж үйлдвэрийн жингээс төрөл бүрийн үйлдвэрлэлийн орчинд ашиглаж болох энгийн жингээс эхлээд төрөл бүрийн хэмжилтийн бүтээгдэхүүнүүдийг харж болно.
  • Хэвлэгч
  • CAS хэвлэгчийг POS, Checker, Truck Scale зэрэгтэй ажлын орчинд өргөн ашиглагддаг.