Лабораторын жин
  • Микро жин
  • CAS микро жин нь эрдэм шинжилгээний төв, төрөл бүрийн лаборатори гэх мэт төрөл бүрийн аж үйлдвэрийн компаниудын түүхий эд бодисыг холих, чанарын хяналтад ашигладаг.
  • Электроник баланс
  • Энэхүү баланс нь эрдэм шинжилгээний төв, лаборатори, мөн бусад нэгж тооллого хэмжилт хийдэг төрөл бүрийн аж үйлдвэрийн компаниудын түүхий эдийн хольц, чанарын хяналтанд тохиромжтой.
  • Туухай
  • Зөв туухай нь үнэн зөв жинг заадаг. CAS ын туухайг шалгаж үзээрэй.