• CU
 • Аналоги дэлгэцтэй лабораторын жин
 • CU нь илүү хурдан, илүү нарийвчилсан хэмжилт ба CASт хэргэлдэг программ хангамж болох iM-works аар дамжуулан компьютертай холбох боломжтой жин юм.
 • • Мотортой дотоод шалгалт, тохируулгын жин (сонгох боломжтой)
  • GLP/GMP/ISO тохирсон цагтай
  • Аналоги LCD гэрэлтүүлэгчтэй дэлгэц
  • Нэгж хувиргах чадвар болон Factor тай дотор тал
 • CA
 • Өндөр нарийвчилсан лабораторын жин
 • Гүйцэтгэл сайтай өндөр нарийвчлалтай лабораторын жин юм.
 • • Бүрэн төгс автомат тохируулага PSC(CAW)
  • Timer тохируулага хийх чадвартай (CAW)
  • Motor ын жолоодлогтой дотоод тохиргооны жин CAW, CAX)
  • Full digital контрол үүрэгтэй Window тэй шууд холбогдоно
 • CAU
 • Өндөр нарийвчлалтай лабораторын жин
 • Энэхүү жин нь хурдан бөгөөд шилдэг давтамж,өндөр нарийвчлал дунд жинг тодорхойлно.
 • • Оновчтой хэмжиж горимыг хурдан тодорхойлно
  • Гэрэлтүүлэгчтэй
  • Шуурхай хариулт ба шилдэг давтамж
  • Нэгж хувиргах чадвар
 • CBL
 • Өндөр нарийвчлалтай бланстай жин
 • Энэхүү жин нь гайхалтай чанарын баталгаатай бат бөх бөгөөд өндөр нарийвчлалтай жин юм.
 • • Мэдрэгч блокын нэгдэлээр дамжуулан хурдан шуурхай хариулт
  • Нэгжийн хэмжилт
  • Нарийн унших чадвар
  • Нэгж хувиргах чадвар
 • CBX
 • Хүнд даацны өндөр нарийвчлалтай жижиг жин
 • Энэхүү жин нь бичил зүйлийг ч хэмжиж чадах өндөр нарийвчлалтай бат бөх жин юм.
 • • ISO Тодорхойлолттой хэвлэгчтэй
  • Window тэй шууд холбох боломжтой
  • Нэгж хувиргах чадвартай
  • Хүндийн хүчний хэмжилт